Etiket arşivi: 10 tl

Kağıt paralarmızdaki Bilim İnsanları

Elimizde olan Türkiye Cumhuriyeti Kağıt Paraları arka yüzündeki Kişiler Kimdir ?

En çok merak edilen şeylerden birisi olan para arkakasındaki kişiler kimdir bizde sizlere özel böyle bir makale yazalım istedik

1.  Beş (5) TL arka yüzündeki kişi kimdir ?

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı

Ülkemizde Bilim tarihinin yerleşmesine sağlamış bilim adamıdır. Lakab olarak Ordinaryüs ünvanı verilmiştir. 1913 de dünya gelmiştir  1993 te vefat etmiştir.

2. On (10) TL arka yüzündeki kişi kimdir ?

Prof. Dr. Cahit Arf

1910 yılınde Selanikte dünyaya gelen bir sayın hocamızdır.  Matematiğe vermiş olduğu emekler ile ünlü matematikçidir. Matematik için söylediği güzel sözlerden birisi vardır .

” Matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır.”

3. Yirmi (20) TL arka yüzündeki kişi kimdir ?

Mimar Kemaleddin

Mimarcılık alanındaki öncülerden birisi 20 yüzyıl başlarındadır. Güzel eserleri varmıdır diye sorarsanız ?

“Hababam sınıfı filminin çekildiği Çamlıca Kız Lisesi, Mimar Kemaleddin’in eserlerinden biridir.”

4.  Elli (50) TL arkasındaki kişi kimdir ?

Fatma Aliye

İlk kadın romancı, İlk kadın felsefeci,  edebiyat üzerine ilk çevire yapan kadın haklarında kadın erkek eşittir konusu bahseden yazarlarmızdan birisidir.  Hakkında ise ilk defa monografi yazılan yazardır kendisi.

5. Yüz (100) TL arkasındaki kişi kimdir  ?

Buhurizade Mustafa Efendi

17. yüzyılın büyük türk bestekarlarındandır.

 

6. İkiyüz (200) TL arkasındaki kişi kimdir ?

Yunus Emre

Yunus Emre Türk İslam düşünürü olarak bilinmektedir.  Anadolu’da türkçe şiirinin öncüsüdür.  Mutasavvıf ve filozof’dur.

Birçok şiirde Yunus geçmektedir ve anlam olarak Aşık denmektedir.